Arkiver for

Kurs - BIM-drift

Mengde tar av BIM 5D kurs med Revit, Navisworks og Dynamo

I dette kurset vil vi fokusere på å utvinne mengder direkte fra våre BIM-modeller. Vi vil diskutere forskjellige måter å utvinne mengder på ved hjelp av Revit og Naviswork. Utvinning av metriske beregninger er en viktig oppgave som er blandet i forskjellige stadier av prosjektet og spiller en viktig rolle i alle BIM-dimensjoner. I løpet av dette kurset vil du lære å ...

Dynamokurs for BIM-prosjekter

Computational BIM Design Dette kurset er en vennlig og innledende guide til verden av beregningsdesign ved hjelp av Dynamo, en åpen kildekode visuell programmeringsplattform for designere. Pågående utvikles gjennom prosjekter der de grunnleggende konseptene for visuell programmering skal læres. Blant temaene vi skal håndtere arbeidet med geometrier ...

Fullstendig kurs i BIM-metoden

I dette videregående kurset viser jeg deg trinn for trinn hvordan du implementerer BIM-metoden i prosjekter og organisasjoner. Inkludert øvelsesmoduler der du vil jobbe med ekte prosjekter ved hjelp av Autodesk-programmer for å lage virkelig nyttige modeller, utføre 4D-simuleringer, lage konseptuelle designforslag, produsere nøyaktige metriske beregninger for kostnadsoverslag og ...