Arkiver for

ETABS-kurs

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 7

I dette AulaGEO-kurset viser det hvordan man kan forberede et ekte husprosjekt med murmurer, med det kraftigste verktøyet for strukturberegning på markedet. ETABS 17.0.1 programvare. Alt relatert til regelverket er forklart i detalj: Regelverk for prosjektering og konstruksjon av murverkbygninger R-027. og dette…

CSI ETABS Course - Structural Design - Specialization Course

Dette er et kurs som består av avansert teoretisk og praktisk utvikling av strukturelle murvegger. Alt relatert til regelverket vil bli forklart i detalj: Regelverk for prosjektering og konstruksjon av murverkbygninger R-027. Dette vil forklare fenomener som den korte kolonneeffekten, som brukes på murvegger og ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 5

Med dette kurset vil du kunne utvikle et ekte husprosjekt med Structural Masonry Walls, ved å bruke det kraftigste verktøyet på markedet i strukturberegningsprogrammet ETABS 17.0.1 Alt relatert til regelverket er forklart i detalj: Design and Construction Regulations of Strukturelle murbygninger R-027. og sistnevnte er ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 6

Med dette kurset vil du kunne forberede et ekte husprosjekt med strukturelle murvegger, ved å bruke det kraftigste strukturelle beregningsverktøyet på markedet. ETABS 17.0.1 Programvare Alt relatert til regelverket er forklart i detalj: Prosjekterings- og byggeforskrifter for bygningsmurbygninger R-027. og sistnevnte vil bli sammenlignet med ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 4

I dette kurset vil du kunne utvikle et ekte husprosjekt med Structural Masonry Walls, ved å bruke det kraftigste verktøyet på markedet i ETABS 17.0.1 strukturell beregningsprogramvare. Alt som er relatert til regelverket er forklart: Regelverk for prosjektering og konstruksjon av murbygninger R-027. og sistnevnte vil bli sammenlignet med ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 3

Med dette kurset vil du kunne utvikle et ekte hjemmeprosjekt med Structural Masonry Walls, ved å bruke det kraftigste verktøyet på markedet i strukturberegning. ETABS 17.0.1 Programvare Alt relatert til regelverket er forklart i detalj: Regelverk for utforming og konstruksjon av murverkbygninger R-027. og sistnevnte vil bli sammenlignet med ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 2

AulaGEO presenterer dette kurset for å forberede et ekte boligprosjekt med Structural Masonry Walls, ved å bruke det kraftigste verktøyet på markedet i strukturberegningsprogramvaren ETABS 3 Alt relatert til regelverket er forklart i detalj: Design and Construction Regulations of Buildings in Structural Murverk R-17.0.1. og sistnevnte ...

Strukturelt murkurs med ETABS - Modul 1

Dette kurset består av avansert teoretisk og praktisk utvikling av strukturelle murvegger. Alt relatert til regelverket vil bli forklart i detalj: Regulations for Design and Construction of Structural Masonry Buildings R-027 Eksemplet som er foreskrevet av ovennevnte regelverk vil bli utviklet, med den hensikt at deltakeren forstår i dybden ...