gtools - utm geografiske koordinater Se instruksjonseksempelet her.